Om DTU Space DroneCenter

Om DTU Space DroneCenter 

DTU Space DroneCenter er oprettet med følgende hovedformål:

 

-    At koordinere og facilitere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer, der imødekommer konkrete behov hos og skaber værdi for DTU, danske virksomheder og myndigheder.

-    At fremme mulighederne for DTUs forskere for at udnytte ubemandede systemer (platforme og sensorsystemer) til forskning.

-    At virke som kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere og opbygge strategiske relationer til relevante aktører. 

 

Det er centrets ambition at anvende og udvikle eksisterende forskningsbaserede kompetencer på DTU til at drive udviklingen inden for specifikke områder som supplement til industriens produktion af komplette ubemandede systemer og som støtte til myndigheder og virksomheder, der anvender/vil anvende ubemandede systemer. 

DTU Space DroneCenter er forankret på DTU Space i afdelingen for innovation og forskningsbaseret rådgivning (IFR) med chefkonsulent Michael Linden-Vørnle som leder.