Rådgivning

Med udgangspunkt i drone-forskningen yder DTU rådgivning til såvel myndigheder som virksomheder i forhold til design, konstruktion og anvendelse af droner.

Netop nu er der stor fokus på anvendelsen af ubemandede systemer i Arktis og forskere fra DTU er bl.a. involveret i rådgivning af Forsvaret på dette område i forbindelse med en omfattende undersøgelse af, hvordan Forsvarets opgaveløsning i Arktis kan styrkes.

Derudover er såvel myndigheder som virksomheder interesserede i at få.